منطقه عملیاتی کیش شركت نفت فلات قاره ايرانجزیره کیش با وسعت 457/90 کیلومتر مربع، یکی از زیباترین جزایر خلیج فارس می باشد. این جزیره در 18 کیلومتری کرانه جنوبی خلیج فارس واقع شده است و جزیره ای سیاحتی است، طول جزیره کیش، 15 کیلومتر در محور شرقی – غربی و پهنای آن 7 کیلومتر در محور شمالی – جنوبی و تقریباً بیضی شکل می باشد. فاصله کیش از طریق دریا تا جزیره سیری 87 و تا جزیره قشم 225 کیلومتر است، این جزیره از نظر پستی و بلندی تقریباً مسطح است، ارتفاع نسبی آن از سطح دریا، حدود 32 متر و مرتفع ترین نقطه آن در شرق جزیره واقع شده است، جزیره کیش دارای ساختاری مرجانی است.
جزایر مرجانی معمولاً بر اثر گسترش انواع مرجانها و مواد آلی دیگر بر روی طاقدیس ها، گنبدی های نمکی و مواد آتشفشانی تشکیل می شوند.

میدان گازی کیش :
به منظور کشف پتانسیل‌های گازی در خلیج فارس، نخستین بار در سال 1375 پروژه مطالعاتی تحت عنوان: ارزیابی افق های رسوبی گروه دهرم (KHUFF) توسط شرکت نفت فلات قاره ایران انجام و پیگیری امر به مدیریت اکتشاف ارجاع گردید. با تعمیق چاه قبلی و حفر چاه جدید تا سال‌های 1380 و 1383 وجود پتانسیل‌ها‌ی هیدروکربوری در مخزن دهرم کیش به ظرفیت 48 تریلیون فوت مکعب (TCF) تأیید گردید.
گازرسانی به جزیره کیش، احداث ایستگاه تقویت فشار گاز، توسعه میدان گازی کیش و دیگر شرایط مطلوب این جزیره جهت استقرار سیستمهای پشتیبانی، عامل مهم و بالقوه تبدیل آن به یک منطقه عملیاتی گردیده است.