مديريت هاشركت نفت فلات قاره ايران


مدیر تدارکات و امور کالا


حمیدصدیقی

تلفن: ۲۲۶۶۴۲۴۶

نمابر: ۲۲۶۶۴۲۵۰

پست الکترونیک : hsedighi@iooc.co.ir

 

 

اهم فعاليت هاي مدیریت تدارکات و امور کالا به شرح زير است:

 • دریافت مدارک ثبتی و بازرگانی شرکت ها و هماهنگی با واحدهای فنی جهت بازدید از امکانات فنی و ماشین آلات شرکت ها.
 •  
 • خرید کالاها و قطعات استاندارد مورد نیاز از منابع گوناگون با اولویت به تأمین آن ها از طریق ساخت داخل.
 •  
 • تخصیص شماره طبقه بندی به کالاهای مصرفی به منظور امکان خرید و انبارداری و جابجایی کالا در سیستم یکنواخت کالا.
 •  
 • بازرسی موجودی انبارها و تطابق گزارش های مربوط به کالاهای ورودی و خروجی و پیگیری سرک و کسری.
 •  
 • پیگیری ترخیص و حمل از گمرکات کشور و مناطق آزاد و ترانزیت کالا به مناطق عملیاتی.
 •  
 • برگزاری مزایده جهت کالاهای مازاد اسقاطی.
 •  
 • دریافت و ارسال کالا به مناطق عملیاتی توسط انبار ترانزیت کرج.
 •  
 • تهیه و تأمین کالا، مواد، قطعات و اقلام خوراکی جهت مناطق عملیاتی توسط دفاتر نمایندگی شیراز، اصفهان، لنگه، بوشهر و نخیلو.
 • ارسال بار و تجهیزات به صورت دریایی از اسکله بندر لنگه و اسکله اختصاصی بوشهر و نخیلو به مناطق عملیاتی.
 •  
 • پشتیبانی تدارکات و ورود و خروج شناور از مناطق عملیاتی لاوان و سیری.
 • نظارت بر تهیه و تنظیم تقاضا جهت کالاهای مصرف مستقیم و موجودی انبار.
 •  
 • اهتمام در تامین اقلام مورد نیاز از منابع داخلی و پیش بینی راهکارهای اجرایی برای تولید و ساخت کالاهای پرمصرف شرکت در داخل کشور در راستای منشور توسعه توان ساخت داخل و به روش مهندسی معکوس.