ليست مناقصات شركت


عنوان مناقصه :
 شماره مناقصهتاريخ اتمامعنوان مناقصه
مشاهده97/057/ات1397/06/07تعميرات اساسي، بازسازي، نوسازي و نظارت بر نصب يك دستگاه انجين(Engine) توربين Siemens Single Shaft مدل SGT-200 (Tornado) مربوط به توربوژنراتور نيروگاه مركزي منطقه سيري
مشاهده052/97/ات1397/06/04نوسازی و ارتقاء سامانه ESD و F&G سکوی نفتی سلمان
1