ليست مناقصات شركت


عنوان مناقصه :
 شماره مناقصهتاريخ اتمامعنوان مناقصه
مشاهده97/047/ات1397/05/03انجام خدمات تهيه و تأمين مواد اوليه غذايي، طبخ، توزيع و سرو غذا جهت كاركنان شركت در منطقه لاوان و سكوهاي بهره‌برداري دريايي آن و ناحيه نخليلو و خدمات اتاقداري در سكوهاي بهره‌برداري دريايي
مشاهدهFKS-9530105/ANJ1397/04/306دستگاه كانكس مسكوني
مشاهده97/033/ات1397/05/06بارگيري،حمل‌و تخليه 44،400،000ليتر نفتگاز از مبادي توزيع بوشهر/ماهشهر‌به‌منطقه بهرگان
مشاهده029/97/م‌س1397/04/31پروژه طراحي و نصب slug catcher كارخانه گاز اسفند منطقه سيري
مشاهدهFSP-96200021397/05/13PIPE LINE 32" , SMART FLANGE & CLAMPS
مشاهده3-96-0563 ف ق1397/04/31فراخوان تجدید ارزیابی کیفی طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی دو عدد اویل کولر توربین SGT-200 نیروگاه منطقه سیری
مشاهدهFKP-93200241397/04/29خرید کمپرسور دیزلی
1