مشاهده متن خبر


بازديد مديرعامل شرکت نفت فلات قاره ايران از منطقه سيري

بازديد مديرعامل شرکت نفت فلات قاره ايران از منطقه سيري

 

مهندس حميد بورد مديرعامل شرکت نفت فلات قاره ايران به همراه مهندس گودرزي مدير امور فني به منظور بررسي مشکلات و چالش‌هاي منطقه سيري و سکوهاي عملياتي از اين جزيره بازديد کردند.

به گزارش روابط عمومي منطقه سيري، مهندس بورد به همراه مهندس نيکبخت رييس منطقه و مدير امور فني در بازديد ميداني از تاسيسات، کمپ‌ها و بخش‌هاي مختلف جزيره، از نزديک کمبودها و مشکلات را نظاره‌گر شدند و پس از اقامه نماز و صرف ناهار در دفتر رييس منطقه حضور پيدا کرده و در جلسه‌اي با حضور مهندس عليخانيها رييس عمليات توليد، مهندس اسماعيلي رييس طرح و برنامه‌ريزي، آقاي صادقي رييس امور مالي و ديگر همکاران به بحث و تبادل‌نظر در مورد افزايش و نگهداشت توليد و بررسي مشکلات جنبي پرداختند.

در ادامه برنامه بازديد در روز دوم مديرعامل و هيئت همراه با شناور به سکوي نفتي ايلام عزيمت کردند که در بدو ورود در جلسه‌اي با حضور معاون و پرسنل سکو به مشکلات و کمبود‌ها‌ي سکو در جهت افزايش توليد و ديگر مسائل پرداخته شد که با رهنمودهاي مديريت عامل، راهکارهاي کوتاه‌مدت و ميان‌مدت ارائه شد. پس از آن مهندس بورد و همراهان از نقاط مختلف سکو بازديد به عمل آوردند و در پايان به وسيله شناور به منطقه بازگشتند.

در پايان سفر 2 روزه مديرعامل و همراهان، پس از اقامه نماز و صرف ناهار در محل دفتر رييس منطقه به بحث و تبادل‌نظر پرداخته و به جمع‌بندي نهايي رسيدند.

تاريخ :1397/04/20 ساعت :06:12