مشاهده متن خبر


صرفه‌جويي 237 ميليون دلاري در بخشي از قراردادهاي يك سال گذشته شرکت نفت فلات قاره ايران

با تدابير اتخاذ شده توسط مديريت شرکت نفت فلات قاره؛ 

صرفه‌جويي 237 ميليون دلاري در بخشي از قراردادهاي يك سال گذشته شرکت نفت فلات قاره ايران

 

رييس امور قراردادهاي شرکت نفت فلات قاره ايران، از صرفه‌جويي 237 ميليون دلاري در قراردادهاي اين شرکت در چهار بخش اجاره شناورهاي عملياتي، دكل‌ها و خدمات جنبي حفاري، خريد مواد شيميايي مورد نياز عمليات و خودروهاي سبك و سنگين، از يك سال گذشته تا پايان آبان‌ماه سال جاري خبر داد.

به گزارش روابط عمومي شرکت نفت فلات قاره ايران، مهندس سلمان خسروي افزود: شركت نفت فلات قاره ايران در چهار بخش ياد شده با رويكرد افزايش كيفيت، بهره‌وري و با لحاظ ترجيح شركت‌هاي داخلي به خارجي، بومي‌سازي عمده خدمات تعميراتي و فني، ايجاد فضاي رقابتي سالم در مناقصات، پرهيز از مناقصات محدود و ترك تشريفات، نيازسنجي واقعي خدمات و كالا و تجهيزات مورد نياز، با وجود استفاده از تجهيزات با فناوري جديد و سال ساخت جديدتر در نهايت بيش از 237 ميليون دلار در مبالغ قراردادهاي منعقده جديد نسبت به قراردادهاي مشابه قبلي در خصوص 57 فروند شناور مورد نيار عملياتي، 5 دستگاه دکل حفاري دريايي، 7 فقره مناقصه خدمات تعميراتي و حفاري و خريد مواد شيميايي و کاهش 50 درصد خودروهاي استيجاري بدون حذف هرگونه اولويت عملياتي و خدماتي در جزاير و مناطق صرفه‌جويي کرده است.

وي افزود: در بخش ‌اجاره شناورهاي عملياتي، با ساماندهي، مديريت و كنترل شناورها از طريق بررسي نيازهاي واقعي در هر منطقه عملياتي، با تشكيل «كميته تخصصي شناورها» و با رويكرد افزايش كيفيت، ايمني و بهره‌وري شناورها، همچنين استفاده از شناورهاي با سال ساخت 2006 به بالا به جاي شناورهاي بسيار قديمي (با طول عمر 30 سال در قراردادهاي قبلي)، ايجاد فضاي رقابتي سالم در مناقصات و پرهيز از مناقصات محدود و يا ترك تشريفات، نرخ اجاره روزانه آنها حدود 46 ميليون يورو كاهش يافته و صرفه‌جويي اقتصادي در بخش تامين شناورهاي مورد نياز شركت نسبت به قبل صورت گرفته است.

خسروي همچنين صرفه‌جويي انجام شده در بخش‌ دكل‌ها و خدمات جنبي حفاري را شامل اجاره دكل‌ها و خدمات جنبي آن از جمله سيمان‌كاري، راندن رشته‌هاي تكميل چاه، تامين و خدمات لوله مغزي سيار و ... با رويكرد افزايش كيفيت، ارتقاء ‌فن‌آوري، بهره‌وري و ايمني دكل‌ها با لحاظ سال ساخت 2005 به بالا و ايجاد رقابت سالم در مناقصات عمومي، اعلام کرد و گفت: در مجموع در يك سال اخير حدود 149 ميليون يورو در بخش خدمات حفاري، كاهش نرخ و صرفه‌جويي اقتصادي صورت گرفته است.

وي افزود: در راستاي افزايش رقابت و كاهش قيمت تمام شده تامين مواد شيميايي با اتخاذ تدابير و برنامه‌ريزي لازم از طريق فراخوان كليه تامين‌كنندگان، آزمايش ميداني در برخي موارد و با ترجيح منابع داخلي به خارجي در يك سال اخير حدود 86 ميليارد ريال (21 درصد نسبت به خريدهاي مشابه در سال‌هاي قبل) صرفه‌جويي انجام گرفته است.

رييس امور قراردادهاي شرکت نفت فلات قاره ايران در زمينه قراردادهاي تامين خودروهاي سبك و سنگين خدماتي گفت: با بهينه‌سازي و افزايش بهره‌وري خودروهاي خدماتي و هدفمند نمودن آنها در اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي با تشكيل كميته تخصصي خودروها و رويكرد تخصيص خودرو بر مبناي اولويت عمليات و توليد به جاي نفرات و سمت‌هاي سازماني، از طريق برگزاري مناقصات عمومي، وسائط نقليه مورد نياز همزمان با افزايش بهره‌وري و كاهش قابل توجه مصرف سوخت، از لحاظ كميت حدود 40 درصد و از لحاظ هزينه‌ نيز حدود 35 درصد در مناقصات جديد كاهش يافته است.

وي در پايان گفت: راهبرد ايجاد فضاي رقابت سالم در مناقصات در ساير بخش‌ها نيز به جديت در حال پيگيري است كه با توجه به عدم تامين اعتبار جهت اقدامات لازم، نتايج واگذاري‌هاي مربوط به پروژه‌ها و تعميرات تاسيسات به زودي به نتيجه خواهد رسيد.

تاريخ :1396/10/11 ساعت :13:13