مشاهده متن خبر


پايان موفقيت‌آميز پروژه مقاوم‌سازي سكوي رشادت منطقه لاوان

پايان موفقيت‌آميز پروژه مقاوم‌سازي سكوي رشادت منطقه لاوان


پروژه مقاوم‌سازي سازه زيرآب (Sub structure) سكوي رشادت (R4) با موفقيت به پايان رسيد.

به گزارش روابط عمومي شرکت نفت فلات قاره ايران، بازرسي‌هاي اوليه از سازه زيرآب در سال 2011 ميلادي، همچنين آناليزها و محاسبات مهندسي بر اساس اين گزارش‌ها در سال 2013،‌ حاكي از بحراني بودن وضعيت سازه زيرآب سكو بود. بنابراين در راستاي ايمن‌سازي دوباره آن، شرح كار پروژه تعميرات و مقاوم‌سازي (SMR) ‌زير سازه سكويR4‌ تهيه و در اواخر سال 2014 اجراي آن طي مناقصه‌اي به پيمانكار پروژه واگذار شد.

از جمله اهداف اين پروژه مي‌توان به افزايش طول عمر(Life Extention)‌ سرويس‌دهي سكو به ميزان 25 سال ديگر، افزايش ظرفيت تحمل بار سكو (Payload) به ميزان صد تن (اضافه نمودن يك تفكيك‌كننده و لوله‌کشي همراه بر رو سازه(Topside) سكو جهت بهره‌برداري زودهنگام از طرح افزايش توليد رشادت) اشاره کرد.

در اين پروژه با در نظر گرفتن اهداف اشاره شده،‌ كار آناليز و مهندسي SMR‌ انجام و فعاليت‌هاي مختلفي انجام شد. يکي از اين فعاليت‌ها، مدل‌سازي نرم‌افزاري سازه، اعمال نتايج بازرسي‌ها و انجام آناليزهايي مانند مقاومت برجا (In-place)، خستگي (Fatigue)، برخورد كشتي (Ship Impact)، زلزله(Seismic)، بار جانبي افزون (Push over) و طراحي مجدد سيستم حفاظت كاتدي سكو بود. همچنين  استخراج نقاط ضعف سازه از آناليزهاي مورد اشاره و طراحي تفصيلي اقدامات و راه‌حل‌هاي تعميراتي تقويتي بر اساس استانداردهاي2A   API و OTH88 283 و آناليز دوباره آنها براي اطمينان از كارآمدي طراحي‌هاي SMR و تاييد طراحي‌هاي SMR‌ سكو توسط موسسه شخص ثالث B.Vانجام شد.

بر اساس نتايج آناليزها و محاسبات مهندسي، براي تحقق اهداف پروژه در سازه زير آب سكو اقداماتي شامل تعويض كامل  اعضاي Sea Deck، ساخت و نصب 16 عدد كلمپ چند شاخه جهت اتصال اعضاي اصلي به فرعي و تزريق گروت 140 مگاپاسكال در آنها، تزريق گروت 140 مگاپاسكال در 23 عضو فرعي (Brace)، Hammer peening جوش‌هاي سازه در بيش از 90 گره(Node)  جهت تنش‌زايي ناشي از بارهاي خستگي، نصب 87 قطعه آند جديد و كوبش چهار شمع كمكي جديد 26 اينچ تا عمق هشتاد متري از بستر دريا از ميان شمع‌هاي كمكي 30 اينچ قبلي و تزريق گروت در ميان فضاي بين شمع‌ها اجرا شد.

گفتني است، سكوي هشت پايه رشادت (R4)‌ يكي از قديمي‌ترين سكوهاي شركت نفت فلات قاره ايران است كه در سال 1969 ميلادي در پهنه آب‌هاي خليج فارس و در 110فاصله كيلومتري جنوب غربي جزيره لاوان، بر روي بستر دريا در عمق 59 متر ساخته شده است.

اين سكوي توليدي، اقامتي، سرچاهي علاوه بر تاسيسات فرآورش اوليه و اقامتگاه (Accomodation)50 نفره،‌ داراي هفت حلقه چاه توليدي زنده نيز هست كه با انتقال روزانه 16 هزار بشكه نفت (‌و پيش‌بيني افزايش توليد زودهنگام از طرح توسعه رشادت به ميزان 21 هزار بشكه در روز)‌ نقش مهمي را در توليد و انتقال نفت ميدان رشادت ايفا مي‌کند.

تاريخ :1396/06/14 ساعت :12:46