طرحهای شرکت شركت نفت فلات قاره ايران


نگاهی به طرحهای شرکت نفت فلات قاره ایران در برنامه پنجساله چهارم توسعه طی سالهای 1384 الی 1388 و دیگر برنامه های آتی
 1- طرح توسعه میادین هندیجان و بهرگانسر :
ساخت و نصب سکوی چاهها و خطوط لوله زیر دریایی و لرزه نگاری سه بعدی حفاری پنج حلقه چاه جدید و تبدیل 4 حلقه چاه عمودی به افقی.
 2- طرح توسعه میدان ابوذر :
تکمیل تأسیسات دریایی ابوذر، ساخت و نصب خط لوله جدید زیر دریایی بطول 70 کیلومتر، حفاری 17 حلقه چاه جدید و تبدیل 7 حلقه چاه عمودی به افقی، مطالعات مدلی مخازن و تزریق و گازرانی.
 3- طرح توسعه میدان رشادت :
این طرح به منظور افزایش تولید تا سقف 75 هزار بشکه در روز می باشد. از مشخصات این طرح می‌توان به : انجام لرزه‌نگاری سه بعدی، تهیه MDP و اجرای پروژه EPC بمنظور احداث سکوهای دریایی، خطوط لوله زیر دریا، حفاری 28 حلقه چاه جدید، ایمن‌سازی 12 حلقه چاه موجود اشاره نمود. شایان ذکر است : در مطالعات اخیر، نفت در جای میدان، از پیش‌بینی اولیه 000/512/2 بشکه به 000/648/4 بشکه، افزایش را نشان می دهد.
 4- طرح توسعه میدان رسالت :
ساخت و نصب سکو و تأسیسات بهره‌برداری رسالت، ساخت و نصب خطوط لوله برای بخش نفت و 11 حلقه چاه تزریقی و برای تولید 46000 بشکه در روز.
 5- طرح توسعه میادین سیوند و دنا :
بهینه‌سازی تأسیسات خشکی، توسعه نیروگاه سیری، خرید و نصب کابل زیر دریایی جهت توزیع برق، افزایش ظرفیت و نوسازی واحد تزریق آب، تبدیل 10 حلقه چاه عمودی به افقی و خرید و نصب تلمبه‌های درون چاهی و مطالعات مدلی مخازن.
 6- طرح جمع آوری گازهای همراه منطقه سیری :
احداث ایستگاه تقویت فشار گاز در جزیره کیش، طراحی، ساخت و نصب تأسیسات فرآورش گاز در جزیره سیری، احداث تأسیسات دریافت گاز و خطوط لوله در کیش، ساخت و نصب خط لوله دریایی انتقال گاز به جزایرکیش و قشم، احداث کارخانه و مخازن ذخیره سازی NGL و امکانات بارگیری و صدور آن.
 7- طرح نگهداشت تولید میادین فلات قاره ایران :
بازسازی و نوسازی تأسیسات و اسکله های نفتی و تدارکاتی، پیاده نمودن سیستم SCADA در کلیه مناطق، پروژه های زیست محیطی، زنگ زدایی و رنگ آمیزی تأسیسات دریایی و خشکی، تعمیرات چاهها، تعویض تلمبه های درون چاهی، بازرسی خطوط لوله زیر دریایی، تعمیرات اساسی توربین‌ها، کمپرسورها، پمپ‌ها و مخازن ذخیره نفت، تعمیرات اساسی یدک‌کش‌ها، شناورها و دکلهای شرکت، ایجاد امکانات رفاهی، مسکونی و اداری در مناطق عملیاتی، آبرسانی به بندر نخیلو و تأمین آب شیرین، لایروبی اسکله های نفتی و تدارکاتی.
 8- طرح جمع آوری گازهای همراه خارگ و بهرگان :
احداث کارخانه فرآورش و استحصال مایعات گازی در منطقه خارگ، طراحی، ساخت و نصب سکوهای تقویت فشار گاز میادین ابوذر و بهرگانسر و خطوط لوله زیر دریایی و جمع‌آوری گازهای همراه میادین خارگ و بهرگان شامل : مجموعه گازهای میادین هندیجان، بهرگانسر، سروش و نوروز از منطقه بهرگان که با گازهای میدان نفتی ابوذر به خارگ منتقل و پس از اختلاط با گاز میادین درود و فروزان در کارخانه‌ای که شامل : دو واحد به ظرفیت مجموعاً 660 میلیون فوت مکعب در روز می باشد فرآورش می شود. احداث مخازن ذخیره سازی NGL و احداث امکانات بارگیری و صدور.
 9- طرح مطالعات افزایش تولید میدان سروش با تزریق گاز ( فاز اول ) :
طراحی، ساخت و نصب سکوی تأسیسات، سکوی چاه، خط لوله زیر دریایی، حفاری 5 حلقه چاه تزریقی گاز، خرید و آماده سازی مخزن ذخیره سازی شناور.
 10- طرح مطالعات افزایش تولید میدان نوروز :
بهینه سازی تأسیسات فرآورش، سکوی مسکونی و سکوی چاههای موجود ترمیم و تبدیل چاهها.
 11- طر ح مطالعات افزایش تولید یال غربی میدان رشادت :
ساخت، حمل و نصب سکوی چاهها، خط لوله و کابل زیر دریایی، تأسیسات دریافت نفت از سکوی اصلی و حفاری چاههای توسعه ای بر مبنای نتایج حاصل از حفاری چاه توصیفی.
 12- طرح مطالعات افزایش تولید میدان الوند :
تبدیل چاههای عمودی به افقی و نصب تلمبه های درون چاهی، تأمین سیستم اندازه‌گیری نفت خام، ساخت نیروگاه جدید سیری.
 13- طرح توسعه میادین گازی لاوان، کیش، لایه دالان کنگان در میادین رسالت، رشادت و بلال.
 14- طرح توسعه لایه دالان کنگان در میدان سلمان.
 15- طرح تزریق گاز میدان ابوذر.

 16- بازيافت گوگرد (SRU) از گازهاي اسيدي كارخانه NGL خارگ :
با حذف واحد تزريق گازهاي اسيدي ازكارخانه NGL خارگ، اجراي احداث SRU با ظرفيت 1800تن در روز، بادرصد بازيافت %9/99 و Turn down 25% جايگزين آن گرديده كه در قالب پروژه EPCF در مديريت مهندسي و ساختمان شركت درحال پيگيري مي باشد.