فعالیت‌های شرکتشركت نفت فلات قاره ايران


هدایت فعالیت‌های شرکت توسط هشت مدیریت‌:
   1- امور تولید
   2- امور فنی
   3- برنامه‌ریزی
   4- تدارکات و امور کالا
   5- مهندسی و ساختمان
   6- منابع انسانی
   7- مالی
   8- طرحهای اکتشافی
تحت نظارت عالیه مدیرعامل شرکت انجام می‌شود.
علاوه بر ‌مدیریت‌های مذکور، واحدهای ستادی همچون :
  1- مهندسی سیستم‌ها و بهبود بهره‌وری
  2- امور حقوقی
  3- امور قراردادها
  4- کمیسیون مناقصات
  5- روابط عمومی
  6- ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات (I.T.)
  7- پژوهش و توسعه
  8- بازرسی فنی
  9- (‌بهداشت، ایمنی و محیط زیست HSE) 
  10- حسابرسی داخلی
  11-  حراست

وجود دارند که زیر نظر مدیرعامل فعالیت می‌نمایند.