>>بازگشت

پژوهش و فناوریشركت نفت فلات قاره ايران

پروژه هاي شاخص و اثر بخش در امور پژوهش و فناوري شركت نفت فلات قاره ايران
رديف عنوان پروژه
1 امكان سنجي لرزه نگاري چهاربعدي 4D در ميادين سروش، نوروز و ابوذر
2 تولید نیمه صنعتی و ارزیابی میدانی سورفکتانت به منظور ازدیاد برداشت نفت در میدان نفتی سروش
3 بهينه كردن نرخ توليد در اثر تزريق غيرامتزاجي در مخزن ميدان بلال با استفاده از روش ظرفيت- مقاومت
4 بررسي و مطالعه رسوب آسفالتين در ميدان درود و ارائه راهكار اصلاحي
5 بررسي سازگاري آب هاي تزريقي با آب سازند در فرآيند تزريق آب به ميدان بلال
6 مطالعه جامع ديرينه شناسي (تريلوبيت ها، براكيوپودها و كيتينوزوآها) رسوب شناسي (سكانس چينه اي) سازندهاي سياهو و سرچاهان، واقع در تنگ زاكين،‌ كوه فراقان، شمال بندر عباس، جنوب ايران
7 ارزيابي سطح خدشه ناپذيري و اعتماد پذيري (SIL) در تاسيسات نفت و گاز NGL منطقه سيري و ارائه راهكار اجرائي
8 PDMS منطقه بهرگان و تكميل كار پروژهSCADA با استفاده از نرم افزارهاي سيستم PDMS
9 طراحي، ساخت، نصب و راه اندازي سيستم كمپوست جزيره سيري
10 انتخاب بهترين روش جهت بازيافت لجن هاي نفتي انباشته شده درجزيره سيري