>>بازگشت

پژوهش و فناوریشركت نفت فلات قاره ايران

مقالات ارائه شده در مجلات علمي معتبر
رديف نگارنده عنوان مقاله عنوان نشريه زمينه تخصصي
1 محمد قويدل سيوکي Stratigraphic evidence for the Hirnantian (latest Ordovician) glaciation in the Zagros Mountain,Iran Palaeogeography,Palaeoclimatology, Palaeoecology فسيل شناسي
2 اسحق جليلي A comparative experimental study of the removal of heavy metals using low cost natural adsorbents and commercial activated carbon International Journal of Chemical and Environmental Engineering محيط زيست
3 الهام حاجي كاظمي Chemostratigraphy of Cenomanian – Turonian carbonates of the Sarvak Fm. , southern Iran Journal of Petroleum Geology زمين شناسي
4 محمدحسين اله يارزاده A Novel Aspect of two Imidazolium-Based Ionic Liquids in Electrode position of Amorphous / Nanocrystalline Ni-Mo Journal of the Electrochemical Society مهندسي شيمي

مقالات ارائه شده در كنفرانس هاي بين المللي
رديف نگارنده عنوان مقاله محل كنفرانس زمينه تخصصي
1 الهام حاجي كاظمي استفاده از ايزوتوپ هاي كربن و اكسيژن در تشخيص سطوح فرسايشي سروك در جنوب – جنوب غربي ايران كانادا زمين شناسي
2 بابك دوستاني دزفولي A new approach to high impedance fault detection based on correlation functions يونان الكترونيك
3 فرزين مينو Identification of the relationship between pre-project planning and projct success criteria in civil section of Iranian Offshore Oil&Gas projects امارات متحده عربي مديريت پروژه
4 ساره سعيدي Identification of the relationship between pre-project planning and projct success criteria in civil section of Iranian Offshore Oil&Gas projects امارات متحده عربي مديريت پروژه
5 فريدون خسرويان Surge Phenomenon and Effective Surge Avoidance كاناد مكانيك