واحد هاي ستاديشركت نفت فلات قاره ايران


رئیس بازرسی فنی


حیدر غفارپور

تلفن: 22664276

نمابر: 22664273

پست الکترونیک: h.ghaffarpour@iooc.co.ir

 

اهم فعاليت هاي واحد بازرسي فني به شرح زير است:

  • انجام بازرسي هاي مورد نياز از تأسيسات فرآورش نفت و گاز در مناطق عملياتي و سكوهاي دريايي و همچنين تأسيسات موجود در زير آب شامل كليه تجهيزات در مناطق عملياتي از جمله ظروف تحت فشار، خطوط لوله فرآيندي، مخازن ذخيره نفت خام صادراتي، خطوط لوله زير آب، سازه هاي زير آب سكوهاي دريايي و... براساس تئوري ها و روش هاي روز بين المللي و منطبق با استانداردهاي ملی و بین المللی.
  • بازرسي و نظارت بر عمليات كنترل كيفيت در كليه پروژه ها جهت اطمينان از مشخصات فني، نقشه ها، برنامه هاي بازرسي (ITP) و...، انجام عمليات مونتاژ، جوشكاري، آزمايشات غيرمخرب، بازرسي و كنترل متريال، آزمايش هيدرواستاتيك و... براساس دستورالعمل هاي تأیيد شده پروژه.
  • انجام بازرسي مواد مهندسي و كالاهاي مورد نياز پروژه ها و نيز تجهيزات بهره برداري موجود در شركت از جمله لوله، ورق، اتصالات و فيتينگ ها، الكترودهاي جوشي و مواد مصرف شدني جوش و به طور كلي كليه مواد لازم جهت ساخت، نصب و نگهداري تأسيسات خشكي و دريا.
  • صدور گواهینامه های ادامه بهره برداری از تأسیسات به ویژه  بعد از تعمیرات اساسی و نوسازی.