واحد هاي ستاديشركت نفت فلات قاره ايران


رئیس ارتباطات و فناوری اطلاعاتحمید غریب شاهیان

تلفن: 22664414

نمابر: 23942469

پست الکترونیک: h.gharibshahian@iooc.co.ir


اهم فعاليت هاي واحد ارتباطات و فناوري اطلاعات به شرح زير است:

  • اهتمام در ايجاد سيستم هاي مكانيزه و شبكه هاي اطلاع رساني مورد نياز سطوح مختلف شركت از طريق همكاري با سازمان هاي دولتي يا وابسته به صنعت نفت و بخش خصوصي داخلي و خارجي.
  • ايجاد، نگهداري و بهره برداري مراكز كامپيوتري و مخابراتي شبكه هاي ارتباطي و فناوري اطلاعات شامل فيبر نوري، شبكه ارتباطي WAN ,LAN ارتباطات ماهواره اي و WIRELESS در حوزه ستادي تهران و مناطق عملياتي و سكوهاي نفتي و دكل هاي حفاري متعلق به شركت نفت فلات قاره ايران.
  • انعقاد قراردادهاي خريد، سرويس و نگهداري پشتيباني و تعميراتي با شركت هاي صاحب صلاحيت داخلي و خارجي.
  • به روز رسانی سیستم ها و تأمین سیستم های مکانیزه مورد نیاز واحدهای مناطق بر اساس بررسی های کارشناسی و امکان سنجی.
  • تأمین انواع نرم افزارها، سیستم، برنامه های کاربردی مکانیزه و سخت افزارهای مورد نیاز واحدهای مناطق.
  • نظارت کلی و کنترل سیستم های کامپیوتری مناطق.