واحد هاي ستاديشركت نفت فلات قاره ايران


رئیس حراست


محمدرضا ناصری کریم وند

تلفن: 22664418

نمابر: 22664242

پست الکترونیک: m.naseri@iooc.co.ir

 

اهداف كلان واحد حراست:


 • مراقبت و صيانت مستمر و بي وقفه از نيروي انساني که بزرگترين و تأثير گذارترين سرمايه در هر سازمان محسوب مي شود

 • تلاش در تأمين امنيت شغلي مديران و کارکنان و همچنين اموال، دارايي ها، املاک و تأسيسات

 • اقدامات صيانتي در راستاي سالم سازي و ارتقاء سلامت اخلاقي- اداري کارکنان

 • رعايت اصل احترام و تکريم ارباب رجوع

 • تلاش در جهت استقرار شايسته سالاري و تکيه بر شناسايي و معرفي کارکنان متعهد و متخصص و حذف عناصر ناسالم

 • شناسايي مفاسد و تخلفات مالي، متخلفان و قانون گريزان و برخورد متناسب و قانوني با آنان

 • بازديد، بررسي، شناسايي نقاط ضعف، آسيب، تهديد و قوت شرکت

 • پيشگيري از نفوذ عوامل بيگانه و ضد انقلاب

 • اهتمام به سه اصل دقت، صحت و سرعت در برابر گزارش هاي واصله و اطلاع رساني به موقع

 • اهتمام به تحقق بخشيدن سه موضوع اساسي: حراست اثر گذار، تصميم ساز و پاسخگو

 • حفظ و صيانت از تأسيسات در سکوهاي دريايي، خطوط لوله زير دريايي تأسيسات خشکي مخازن، اسکله هاي صدور نفت، شناورها و ...

 • افزايش توانمندي حراست از نظر کيفي در جهت صيانت از پرسنل، اماکن و تأسيسات