واحد هاي ستاديشركت نفت فلات قاره ايران


رئیس واحد بهداشت، ایمنی و محیط 

زیست(H.S.E)


 ایمان شیریان پور

تلفن: 22664274

نمابر: 22664275

پست الکترونیک: e.shiriyanpour@iooc.co.ir

اهم فعاليت هاي واحد بهداشت، ایمنی و محیط زیست به شرح زير است:

  • استقرار سیستم HSE در شرکت نفت فلات قاره ایران بر اساس استانداردها و دستورالعمل های مربوطه، برقراري ارتباط و همكاري با سازمان ها و مراکز مختلف تحقیقاتی و تجاری ملی و بین المللی جهت كسب اطلاعات روزآمد و ایجاد بانک های اطلاعاتی و ارائه آمارها و گزارش عملکرد در مقوله های مرتبط با HSE.
  • نظارت بر کلیه پروژه های عملیاتی، فنی، مهندسی و اجرایی از مرحله مطالعات اولیه، مهندسی پایه و تفضیلی تا مرحله پیش راه اندازی و راه اندازی در بُعد HSE.
  • ایمن سازی تاسیسات و اماکن و ابنیه و انبارها، صدور پروانه های کار سرد و گرم و ارائه آموزشهای ایمنی و آتش نشانی در مناطق و ستاد.
  • تأمین بموقع انواع سیستم ها و دستگاه ها و ماشین آلات و تجهیزات مرتبط با سیستم ایمنی و آتش نشانی.
  • انجام عملیات امداد و نجات، اطفاء حریق و کنترل نشت در مواقع ضروري و تجزیه و تحلیل علل حوادث، انفجارها، آتش سوزی، تصادفات موتوری، ریزش های نفت، بیماری های ناشی از کار و ارائه گزارش همراه با پیشنهادات اصلاحی و پیشگیرانه.
  • نظارت بر فرآیند خرید تجهیزات و کالاها با لحاظ نمودن معیارهای HSE، بررسی مجموعه مقررات HSE پیمانکاران شرکت کننده در مناقصات و تعیین ضوابط HSE در قراردادهای منعقده.