منطقه عملياتي سیـریشركت نفت فلات قاره ايرانجزیره سیری در حدود 72 کیلومتری خط ساحلی ایران در جنوب بندر لنگه و 40 کیلومتری غرب جزیره ابوموسی واقع شده است، این جزیره 18 کیلومتر مربع وسعت دارد، طول تقریبی جزیره 6/5 کیلومتر و عرض آن حدود 3 کیلومتر می‌باشد. با اکتشاف نفت در خلیج فارس و فعال شدن شرکت نفتی سوفیران در این جزیره، نخستین بار استخراج نفت در این منطقه نفتی در سال 1355 آغاز شد. در حال حاضر این منطقه از ظرفیت تولیدی به میزان : 150 هزار بشکه در روز برخوردار می باشد.
میادین نفتی منطقه سیـری به شرح ذيل مي باشند : 

میدان الوند :
در 50 کیلومتری غرب جزیره سیری واقع گردیده و شامل : دو سکوی چاه می باشد. این میدان دارای 11 حلقه چاه افقی تولیدی است که نفت تولیدی از آن در حال حاضر حدود 10 هزار بشکه در روز می باشد.
نفت این میدان توسط خط لوله 16 اینچ زیر دریا به سکوی نصر منتقل و پس از اختلاط با نفت میادین سیوند و دنا و نصرت از طریق خط لوله 16 اینچ دیگری جهت فرآورش و ذخیره سازی به جزیره سیری انتقال می یابد.

میدان مشترک نصرت :
دارای 5 حلقه چاه تولیدی بوده و برنامه توسعه آن در قالب طرحهای جدید بیع متقابل در اواخر سال 1378 مصوب گردید. نفت تولیدی از این میدان توسط خط لوله 12 اینچ دریایی به سکوی نصر منتقل می شود.
نفت میادین سیوند، دنا، نصرت و الوند در سکوی بهره برداری نصر جمع آوری و پس از فرآورش اولیه توسط یک خط لوله 16 اینچ به طول 33 کیلومتر به جزیره سیری منتقل می گردد.

میدان اسفند :
میدان نفتی اسفند ( سیری E ) در 18 کیلومتری جنوب شرقی جزیره واقع گردیده و 5 سکوی دریایی، متشکل از 3 سکوی چاه، یک سکوی بهره برداری و یک سکوی مشعل می باشد.
این میدان دارای 29 حلقه چاه تولیدی و تزریقی بوده و تولید نفت از این میدان در حال حاضر 60.000 بشکه در روز می باشد.

میادین نفتی سیوند و دنا :
این میادین با فواصل مختلف از سکوی نصر واقع گردیده اند. میدان سیوند ( سیریC) با 18 حلقه چاه و میدان دنا (سیری D ) با 24 حلقه چاه در غرب جزیره سیری قرار دارند.
تولید این میادین حدود 30 تا 35 هزار بشکه در روز می باشد.
میدان مشترک فروزان :
این میدان در 100 کیلومتری چنوب شرقی جزیره خارگ قرار دارد. میدان فروزان دارای 53 حلقه چاه بوده و با میدان مرجان ( عربستان سعودی ) مشترک می باشد.
به همین دلیل بهره‌برداری از این حوضه نفتی همواره مورد توجه خاص بوده است. نفت این میدان بوسیله خط لوله 20 اینچ زیر دریا به تأسیسات خشکی جهت فرآورش و ذخیره‌سازی ارسال می شود. پروژه توسعه این میدان با پیمانکار ایرانی منعقد و در حال اجرا است.


عمده ترین پروژه های انجام شده و در دست اجرای جزیره سيري عبارتند از :
پروژه بیع متقابل برای توسعه میدان نصرت و میدان فرزام.
با اجرای این طرح، تولید این میدان افزایش یافته و حفر چاه اکتشافی در میدان فرزام نیز با هدف بررسی وضعیت این میدان صورت گرفت.
پروژه جمع آوری گازهای سیری :
طرح جمع آوری گازها در مرحله اجرائی می باشد.
در این طرح حدود 120میلیون فوت مکعب گازهای همراه جمع‌آوری و پس از فرآورش آنها، حدود 12 هزار بشکه میعانات گازی تولید و گازهای شیرین تولید شده نیز عمدتاً جهت مصارف نیروگاهی به جزایر کیش و قشم انتقال می یابد.
خاطر نشان می سازد پروژه احداث 83 کیلومتر خط لوله 12 اینچ زیر دریا در مسیر سیری به جزیره کیش و 112 کیلومتر خط لوله 12 اینچ زیر دریا به جزیره قشم توسط این شرکت انجام و در حال حاضر با اتمام مراحل لوله‌گذاری و احداث تأسیسات در جزیره کیش، این جزیره از نعمت گاز شیرین برخوردار گردید.
احداث دو مخزن ذخیره نفت خام هریک به ظرفیت 500.000 بشکه.
نوسازی اسکله صادرات نفت خام.
طرح توسعه میادین سیوند و دنا.
پروژه جمع‌آوری پساب‌های صنعتی و بهداشتی در منطقه سیری.

جغرافیای سیری :
جزیره سیری در حدود 72 کیلومتری خط ساحلی ایران در جنوب بندر لنگه و 40 کیلومتری غرب جزیره ابوموسی واقع شده است. این جزیره 18 کیلومتر مربع مساحت دارد و موقعیت آن در΄27 و˚25 عرض جغرافیایی و΄32 و ˚54 طول جغرافیای شرقی می باشد.